MICHAL DANKULINEC ART

About

Michal Dankulinec

*1981, Košice

Vzdelanie | Education

2005 - 2008 Fakulta umení, Technická Univerzita, Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, prof. Rudolf Sikora a Zbyňek Prokop  

| Faculty of Fine Arts, Technical University Košice, Department of fine fine arts and intermedia, Studio of graphics and experimental art, prof. Rudolf Sikora and Zbyněk Prokop (SK) 

2002 - 2005 Fakulta dizajnu, Technická Univerzita, Košice

1995 - 2000 Gymnázium Šrobárova, Košice (SK) 

Žijem a pracujem v Košiciach, venujem sa ilustrácii, grafickému dizajnu a výtvarnému umeniu. Som členom hudobnej skupiny Standard Society, mám na starosti vokály, texty a videoprojekciu k našim koncertom.

I'm a freelance graphic artist from Košice, Slovakia, working in the field of illustration, concept art, graphic design and fine art - painting. 

Vocalist, lyricist of the electro-industrial/dark ambient music group Standard Society, where my duties also include making backing videos for our live shows. 
To prove you're not spam, select the word skyscraper

sharkskyscraperracelocustholidaypirate